19/3/12

Σεβαστοί μου γονείς, προσφιλή μου σύζυγος, τέκνα


"Κατεδικάσθην αθώος ων εις θάνατον.."

Σεβαστοί μου γονείς, προσφιλή μου σύζυγος, τέκνα μου αγαπητά, λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Κατεδικάσθην αθώος ων εις θάνατον, ήτο θέλημα Θεού, διά τούτο και εγώ δεν λυπούμαι, και σεις μη λυπηθήτε.
Εχω πίστιν, ότι θα συναντηθούμε εις την άλλην ζωήν.
Σας στέλλω τον χαιρετισμό και την αγάπη μου. Εν όσω ζείτε να με μνημονεύετε.
Αντιόπη, ο Θεός δεν με ηξίωσε να γηροκομήσω τους γονείς, το έργον τούτο το αφήνω μόνον εις σε.
Διά σε και διά τα τέκνα μας είμαι βέβαιος ότι θα φροντίσει ο καλός Θεός. Να μην λυπηθής και αγανακτήσεις εναντίον του θελήματος του Θεού.
Εάν επιζήσετε της καταιγίδος αυτής, να πάτε στους γονείς μας κοντα και να γράψεις δε και στον Φώτιον και τον Χρύσανθον την παράκλησή μου, όπως λάβουσιν υπό την μέριμναν των την Ιουλίαν και την Χρυσάνθην.
Τη βεργέτα και το ωρολόι μου παρέδωσα εις τον κ. Π. Βαλιούλην να σε φέρει. Τα ρούχα μου θα διαμοιρασθούν εδώ.
Πήρα την τελευταία σου επιστολήν και είμαι ήσυχος εν τη φυλακή.
Εξομολογήθην, εγένετο λειτουργία και εκοινώνησα. Θα αποθάνω ήσυχος και ατάραχος.
Επιθυμώ να μην κλαύσητε πολύ.
Ο Θεός μαζί σας 
Σας φιλώ όλους εκ ψυχής
Ο ιδικός σας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΝΟΓΛΟΥ

Φυλακές Αμάσειας 
Δευτέρα 6 Οκτωμβρίου 1921

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές προσπαθούν να διατηρούν αυτή την ιστοσελίδα καθαρή από μεμπτό περιεχόμενο επεμβαίνοντας και ενίοτε διαγράφοντάς το. Γι' αυτό αποδέχεστε πως ό,τι αναρτάται εκφράζει μόνο τον δημιουργό του άρθρου και όχι την άποψη των διαχειριστών και δεν φέρουν καμία ευθύνη γι' αυτά. Εάν τα links του άρθρου αντιστοιχούν σε CD μουσικής/DVD ταινιών/ προγράμματα, αυτά προσφέρονται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας. Αφού τα δοκιμάσετε πρέπει άμεσα να προβείτε στην διαγραφή τους και στην αγορά των πρωτοτύπων.